Aktuální informace o jednání k zaměstnaneckým jízdním výhodám

V reakci na společné stanovisko a výzvu odborových centrál působících na české železnici ke svolání jednání za účelem nalezení oboustranně přijatelnějšího návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců se ve čtvrtek 17. října 2019 uskuteční společné jednání vedení Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a zástupců všech odborových centrál působících na železnici k problematice režijního jízdného.
Účelem jednání je jednak nalezení shody na novelizaci Tarifu „režijního jízdného“ s MD ČR a dále dohoda na způsobu zajištění fungování režijního jízdného ve vlacích Českých drah v regionální dopravě pro příští období.
Federace vlakových čet i ostatní odborové organizace na železnici jednoznačně preferují udržení síťového charakteru režijního jízdného, nikoliv jeho roztříštění podle jednotlivých krajů. Federace vlakových čet je přesvědčena, že neuznávání režijních výhod ve všech vlacích Českých drah je jednoznačně porušením sociálního smíru.  O výsledcích společného jednání vás budeme neprodleně informovat.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.