Aktuální informace z jednání o režijních výhodách ČD v Jihomoravském kraji

Dne 25. října 2019 se na GŘ ČD uskutečnilo jednání mezi zástupci vedení Českých drah a Jihomoravského kraje, které se mimo jiné týkalo také problematiky uznávaní „režijek“ v Jihomoravském kraji. V průběhu obtížného téměř tříhodinového jednání došlo k dohodě na tom, že i ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem budou platit „režijky“ v kombinaci s časovým příplatkem ČD (podobně jako je tomu v současnosti u komerčních vlaků ČD).

 

Ze strany Jihomoravského kraje však došlo také k vyčíslení výše kompenzace, kterou bude Jihomoravský kraj od Českých drah požadovat za jednoho držitele „režijky“ s tímto časovým příplatkem. Požadovaná výše této kompenzace za každého držitele jízdních výhod činí 1500 Kč. Nižší kompenzace je požadována u zaměstnanců ČD podílejících se na zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji (480 Kč) a jejich rodinných příslušníků (990 Kč).

 

Federace vlakových čet je toho názoru, že krajem požadovaná výše kompenzace je výrazně nepřiměřená, a to především ve vztahu k většině držitelů jízdních výhod s bydlištěm a pracovištěm mimo Jihomoravský kraj.

 

Ve věci bude nutno vést další jednání, ale v tuto chvíli však hrozí narušení sociálního smíru.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.