Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

V reakci na obdržený návrh zaměstnavatele na PKS ČD Cargo, a.s. na období let 2020/2021 proběhlo v úterý 19. listopadu 2019 jednání představitelů všech odborových centrál k vypracování oponentního návrhu.

Jednání bylo úspěšné a oponentní návrh PKS byl dohodnut. Prioritou, která byla do oponentního návrhu promítnuta, je zachování všech současných zaměstnaneckých benefitů a dosažení mzdového nárůstu pro všechny zaměstnance. Skutečnost mzdového nárůstu je přímo spjata i s plánovanou účinností novelizace Katalogu zaměstnání.

Vlastní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem je plánováno na den 29. listopadu 2019.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

                                                                                                                                                                                                                                                   Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Ivan Horna

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.