Baťův kanál - cykloturistika 2022

Začátkem června uspořádala Federace vlakových čet tradiční cykloturistickou akci. Vybrána byla tentokráte trasa podél Baťova kanálu. Ve čtvrtek 2.června v odpoledních hodinách se začali účastníci sjíždět se svými koly do hotelu Fabrika v Uherském Hradišti, který byl základnou pro celou akci. Před večeří proběhla prezence účastníků a účastníkům byl předán časový plán celé akce. Po večeři proběhlo krátké přivítání a podrobnější seznámení s celou plánovanou trasou.vykládka kol ve Vizovicích

V pátek ráno po snídani si všichni naložili kola do připraveného cyklobusu, který je odvezl do Vizovic, kde byl začátek trasy daného dne. Od vizovického nádraží to byl jen kousek na náměstí k možné návštěvě Infocentra a potom už jen kousek na okraj Vizovic do likérky Rudolf Jelínek. Krátká přestávka na nákup na trase podél říčky Dřevnicespecialit (ochutnat nebylo možno vzhledem k jízdě na kole) a hurá do sedel! Cesta vedla podél říčky Dřevnice přes Zádveřice, Lípu a Želechovice nad Dřevnicí až na náměstí Míru ve Zlíně. Na náměstí přestávka na občerstvení a jelo se dál. Stále podél Dřevnice až do obce Malenovice. Malá odbočka k hradu Malenovice – kratší odpočinek a znovu do sedel. Za chvíli byla celá kolona naší skupiny cykloturistů u Otrokovic a najela na cyklostezku Baťova kanálu. Jelo se podél řeky Moravy (proti nepříjemnému větru) až do města Napajedla. Zde u přístavu byla přestávka na menší občerstvení – někteří jedinci se dojeli podívat k Starému zámku a muzeu. Po nabrání sil cesta pokračovala dál až k přístavišti Pahrbek, kde si ti, co nejedli v Napajedlech dali v místním cyklobistru něco lehkého k snědku. Potom už jen cesta do Uherského Hradiště a do hotelu. Uložení kol a hurá na večeři. Počasí ten den přálo až moc a bylo dost velké vedro.

V sobotu ráno opět po snídani společný odjezd. První kilometry vedly do Kunovic do leteckého muzea. na náměstí ve ZlíněNásledovala hodinová přestávka na prohlídku muzea. Po prohlídce trasa pokračovala kolem Novoveských lázní až do Ostrožské Nové Vsi. Dál však byla cyklostezka uzavřena, a tak byla vybrána náhradní trasa kolem jezera. Nabyl to ale dobrý nápad. Cesta byla rozbahněna, bláto se balilo na kola jelo se velmi špatně. Před Uherským Ostrohem se naštěstí podařilo najet zpět na cyklostezku. Předtím ale bylo nutné kola očistit. Baťův kanál u NapajedelMalá zajížďka k zámku a potom dál do Veselí nad Moravou. Přestávka na Náměstí Míru, kde právě probíhala v rámci folklórního festivalu ŠTĚPY akce „Víno a delikatesy“. Potom už jen cesta zpět na cyklostezku k Baťově kanálu a vesele do Strážnice. Menší zastávka na Strážnickém náměstí a dál podél Baťova kanálu. Poslední zastávka na občerstvení byla u Výklopníku – bývalého překladiště lignitu z železničních vozů na lodě. Potom až k přístavišti Skalica a dál do Hodonína. Je nutné podotknout že cyklotrasa od přechodu na Slovensko do Hodonína vede po prachmizerné cestě. Stezka samý kámen, bahno. I přes tuto překážku všichni v pořádku dojeli k vlakovému nádraží v Hodoníně. Potom už jen naložení kol na cyklobus a odjezd zpět do Uherského Hradiště. Následovala již jen večeře, zhodnocení celé akce a zasloužený odpočinek.

V neděli po snídani byla akce ukončena a účastníci se individuálně rozjeli do svých domovů.

 za FVČ sepsal Jan Fridrich


na trase po Slovensku podél Baťova kanálupřed Leteckým muzeem v Kunovicích

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.