Český ráj 2023 - turistika

Ve dnech 4. až 7. května 2023 uspořádala Federace vlakových čet tradiční turistický pochod. Pro letošní první Hrobka Františka Josefa Gerstnera v Mladějověsportovní akci pod hlavičkou prezidia FVČ byl vybrán Český ráj a konkrétně oblast Prachovských skal. Za základnu s potřebným zázemím účastníkům posloužil Parkhotel Skalní město v Pařezské Lhotě, téměř na dohled pohádkového města Jičína, kam se ve čtvrtečních odpoledních hodinách sjeli všichni účastníci pochodu. Následovalo ubytování, vydatná večeře a přivítání účastníků s následným seznámením s podrobným programem celé akce.

V pátek ráno nás probudilo sluníčko a obloha bez mráčků dávala tušit, že nás čeká krásný slunečný den. Po bohaté snídani jsme vyrazili na cestu. Nejprve objednaným autobusem, který nás odvezl na start prvního pochodového dne – náves obce Mladějov. Zde jsme si udělali první krátkou zacházku na místní hřbitov, kde se nachází zajímavá stavba dřevěné zvonice z 19. století. Cestou přes hřbitov jsme zcela náhodně narazili z pohledu železničářů na další zajímavost, hrobku Františka Josefa Gerstnera, který počátkem 19. století podnítil a navrhnul výstavbu koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince.  Poté již následoval pěší pochod po červené značce na místo s krásným výhledem na hrad Trosky a Jizerské hory s Krkonošemi nad obcí Loveč. Po dostatečném vynadívání se na krásy krajiny jsme pokračovali pochodem na zříceninu skalního hradu Pařez, který se již nachází na severozápadním okraji Prachovských skal. Následovala nezbytná prohlídka celého hradu s výstupem na jeho nejvyšší část. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali do centrální části Prachovských skal k turistické chatě PVýhled na hrad Trosky z místa nad obcí Lovečrachov. Cestou jsme se ještě krátce zastavili u rybníku s poetickým názvem Pelíšek. U turistické chaty Prachov proběhl nezbytný odpočinek s pauzou na oběd. Část účastníků navštívila i místní infocentrum a sousední kavárnu. Pak již následoval společný vstup do placené zóny Prachovských skal. Zde se účastníci „rozdrobili“ do menších skupinek a zcela individuálně dle svých možností i zájmu si prohlédli a prošli skalní město, aby nakonec vyšli na jeho druhém konci u obce Prachov. Zde měli účastníci možnost se občerstvit a někteří i tuto možnost využili. Ostatní se rozhodli již se nezdržovat a přímo pokračovali do cíle dnešní cesty do Parkhotelu, kde byla pro všechny připravena chutná večeře. Část účastníků na rozcestí pod skalním hradem Pařez

Druhý den v sobotu ráno vytrvalý noční déšť nevěstil nic moc dobrého. Obloha byla sice zatažená a déšť stále padal, ale aktuální předpověď počasí naznačovala, že do startu dnešního pochodu by déšť měl ustat a během cesty by již vydatněji pršet nemělo. A světe div se, opravdu se tak stalo! Po snídani nás objednaný autobus opět odvezl na start druhého pochodového dne – obec Podhradí pod vrchem Veliš. Zde podstatná část účastníků absolvovala dobrovolný přídavek pochodu v podobě výstupu na vrchol vrchu Veliš, na kterém se nachází torzo zříceniny stejnojmenného středověkého hradu a cihlová trigonometrická věž. Místo také bylo pro svůj Výhled z centrální části Prachovských skaldaleký rozhled do okolí využíváno za 2. světové války protileteckou obranou jako pozorovatelna. Po zvládnutí celkem nebezpečného sestupu po kluzké pěšině z vrcholu zpět do obce Podhradí následoval již pro všechny pěší pochod po žluté a poté i červené značce kolem barokní kaple „Loreta“, rozcestí U Štidel, kolem rybníku Jíkavec a přes obec Dolní Lochov až do restaurace hotelu Pod Šikmou věží na jižním okraji Prachovských skal. Zde proběhla plánovaná pauza na oběd (mimochodem byl výborný), po které se některým již ani nechtělo moc pokračovat v cestě. Proto bylo nakonec domluveno, že do cíle cesty a místa ubytování dorazí každý dle svých možností individuálně. Část účastníků využila méně náročné cesty kolem východního Vrcholové foto 'odvážnější' části účastníků na vrchu Velišokraje skalního města přes obec Prachov a ostatní se vydali přes skalní město a jeho nekonečné pískovcové schody. Vše dopadlo na výbornou a u večeře se všichni účastníci ve zdraví shledali.

Po večeři následovalo ze strany organizátorů již jen krátké zhodnocení celé akce s poděkováním všem účastníkům za jejich zodpovědný a přátelský přístup.

Příští den byla neděle a po snídani následoval již jen odjezd k domovům.

Celá akce se opravdu vydařila. Díky velmi kvalitnímu zázemí hotelu, úchvatné okolní přírodě i pečlivé přípravě organizátorů byli všichni účastníci spokojeni a krásné počasí tento pocit navíc umocnilo.   


                                                                                                                                                                           sepsal Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.