Cykloakce Severní Morava se velmi vydařila!

             V polovině srpna proběhla první z letošních sportovních akcí pořádaných prezidiem FVČ. Tentokráte se jednalo o cykloturistiku. Netradičně, již ve středu 11. srpna se všichni přihlášení účastníci sjeli do hotelu Isora v Ostravě Koblově, který se stal na další dny jejich domovem. Po příjezdu proběhla tradiční prezence a seznámení s programem.

            Ve čtvrtek, po snídani se naše skupina vydala do nedalekého parku Landek, kde následovala prohlídka hornického muzea a prohlídka muzea báňské záchranné služby. Po prohlídce celá skupina vyrazila na plánovanou cestu. Trasa vedla po cyklostezkách podél řeky Odry do Třebovic a dále podél řeky Opavy až do Děhylova, kde byla plánována přestávka na oběd. Po vydatném obědě se celá skupina vydala dále do města Hlučín, kde byla malá přestávka na návštěvu informačního centra a nákupu upomínkových předmětů.Poté nezbývalo než opět sednout do sedel a vydat se na další cestu, která vedla přes město Hlučín do obce Darkovičky, kde bylo možno prohlédnout zbytky vojenského opevnění a vojenské techniky druhé z světové války (bohužel vnitřní prohlídka nabyla z důvodu rekonstrukce objektů možná). Z Darkoviček jsme se vydali do obce Šilheřovice, kde všechny účastníky čekala sladká odměna v podobě návštěvy Rothschildovy cukrárny. Z Šilheřovic se někteří vydali na prohlídku města Chałupki v sousedním Polsku spojenou s návštěvou místní rozhledny a projížďkou přes meandry Odry s následným koupáním ve Vrbickém jezeře. Zbytek skupiny se vydal rovnou do hotelu spláchnout prach cest. Při večeři proběhlo krátké vyhodnocení a seznámení s plánem na druhý den.

V pátek, opět po snídaní proběhlo naložení kol do objednaného cyklobusu a odjezd do podhorské obce Ostravice. Po návštěvě místního infocentra se celá skupina již vydala vlastní silou po oblíbené cyklostezce na cestu do Frýdku Místku. Ta vedla podél toku řeky Ostravice přes Frýdlant nad Ostravicí, Pržno a Bašku až na okraj Místku, kde bylo kratší zastavení na občerstvení. Následoval další úsek naší cesty, který nás zavedl až do Lískovce u Frýdku, kde probíhá výroba Marlenky a již na nás čekali v místním zákaznickém centru s připravenou ochutnávkou výrobků. Po exkurzi ve výrobě někteří účastnici využili možnost nákupu sladkostí i jiných výrobků. Poté jsme se vydali směrem na Paskov a Vratimov, abychom následně dojeli do Ostravy. V Ostravě byla možnost prohlídky Slezskoostravského hradu. U tohoto hradu se naše skupina opět rozdělila a jedna část se vydala na prohlídku haldy Ema, z které je čekal široký rozhled do dalekého okolí. Zbylá část účastníků se pomalu vydala do hotelu, kde byl cíl. Při večeři proběhlo opět vyhodnocení celé akce, poděkování za bezvadný průběh, seznámení s dalšími připravovanými akcemi a rozloučení před sobotním odjezdem.

            A co říct závěrem?? Celá akce proběhla v pohodovém duchu a za perfektního počasí. Personál hotelu Isora se postaral o velmi dobré zázemí pro naši skupinu a díky patří i organizátorům za perfektní přípravu celé akce.

Za P-FVČ Košťál Aleš

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.