Aktuální informace z průběhu kolektivního vyjednávání na ČD, a.s.

Ve dnech 4., 5. a 10. prosince 2019 proběhla další kola kolektivního vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. pro rok 2020.

Hlavním předmětem jednání byla snaha nalézt co nejvíce oboustranně přijatelných kompromisů v dosud rozporných článcích PKS.
V průběhu poměrně náročných jednání se podařilo nalézt shodu nad podstatnou částí návrhu PKS. Shoda panuje již nad celým základním textem PKS. V Příloze č. 1 se podařila nalézt shoda téměř v celém jejím textu. Pouze dílčí rozpor na straně OC trvá v oblasti rozvržení pracovní doby tzv. „svátkového práva“, kde jedna z odborových organizací má ještě problém s návrhem úpravy textu.
Největší rozpory přetrvávají v oblasti růstu tarifních mezd. Nadále přetrvávají rozpory i v oblasti příplatkové sféry (nepravidelný nástup, kompenzace za obtížnost pracovního režimu a dělená směna), a v příloze řešící odměny za zabránění úniku tržeb (nově příloha č. 7). U textu této přílohy ovšem došlo k velmi pozitivnímu posunu a je předpoklad možné dohody.
Nad ostatními přílohami PKS již panuje shoda včetně nové přílohy č.  3 - Odstupné (ostatní přílohy přečíslovány),  ve které byl nově dohodnut institut zvýšeného odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti a odpracování 35 a více let, aniž by byla dotčena vazba na „Koncepci částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění“.
Pokračování kolektivního vyjednávání na ČD bylo stanoveno na čtvrtek 12. prosince 2019. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.
                                                                                                                                                                                        Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.