Informace z jednání o nové Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s., na rok 2020

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2020. 


Po úvodních procedurálních slovech byly projednány sporné ustanovení základního textu PKS, které byly v rozporu z minulého jednání.


K problematice návrhu novelizace textů v kapitolách „Telekomunikace“ a „Datová síť a její služby“ byli přizváni zástupci O-22 GŘ ČD (odbor informatiky) a O-30 GŘ ČD (odbor bezpečnosti), kteří vysvětlili stav současných možností poskytování přístupu do komunikačních sítí zaměstnavatele ze zařízení používaných odborovými organizacemi a rizik s tím spojených. Výsledkem byl dojednaný kompromis úpravy všech dotčených textů.


Dále bylo dohodnuto, že ze základního textu PKS bude do samostatné přílohy vyvedena problematika základních principů odměňování (resp. zvýšeného odstupného). Současně v této kapitole došlo k dohodě nad rozšířením ustanovení v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, který odpracoval více jak 35 let (bez dopadu na odkaz Koncepce částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění, který v textu PKS zůstává zachován).


Dále byla projednávána příloha č. 1 obsahující problematiku Pracovní doby, pracovní pohotovosti a dovolené. V průběhu jednání bylo předkládáno velké množství pozměňovacích návrhů a některé z nich po vysvětlení byly opět předkladateli staženy. Poměrně bouřlivou diskusi vyvolal návrh zaměstnavatele na možnost projednání vyhlášení režimu letmo v provozních jednotkách, kde může dojít vlivem výlukové činnosti k problémům s vydáváním rozpisů směn. Návrh byl ze strany OC rezolutně odmítnut.


Federace vlakových čet, v souvislosti s výstupem jednání Rady FVČ, předložila návrh týkající se problematiky dělené směny a to na rozšíření doby, ve které lze naplánovat rozdělení směny, ze současných 60 minut nově na 90 minut. Důvodem tohoto požadavku je snaha o eliminaci neustále rostoucího negativního trendu nadužívání institutu dělené směny ve směnách zaměstnanců vlakových čet.

  

Další termín kolektivního vyjednávání je ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v odpoledních hodinách.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.