Informace z kolektivního vyjednávání o PKS ČD, a.s., na rok 2020

Třetím jednacím dnem pokračovalo dne 28. listopadu 2019 kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., na rok 2020.


Tohoto jednání se účastnili i předseda a místopředseda představenstva Českých drah, Bc. Václav Nebeský a Ing. Radek Dvořák.


V úvodu předseda představenstva přítomné seznámil s připravovanými organizačními změnami na úseku kolejových vozidel, na investičním úseku a na personálním odboru GŘ ČD, a.s. Personální odbor by se měl i nově přejmenovat na Odbor péče o zaměstnance. Po těchto informacích bylo zahájeno jednání ohledně zbývajících příloh návrhu PKS ČD, a.s.

 

Příloha č. 2 – Řád pro odměňování zaměstnanců ČD. U návrhu této přílohy dochází k přesunu některých článků z důvodu přehlednějšího uspořádání. S tímto návrhem nemají jednající strany problémy a akceptují ho. Ostatní ustanovení této přílohy již tak bezproblémová nejsou a obsahují množství rozporů. Rozpory přetrvávají u Osobního ohodnocení, Mzdy za práci přesčas, Příplatku za režim práce, Příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti, Kompenzaci za obtížnost pracovního režimu, nově navrhovaných Příspěvku na dopravu a Odměny za flexibilitu strojvedoucích a dále v sazbách jednotlivých příplatků, kde jsou ve shodě pouze příplatky za praxi a dělenou směnu. Samozřejmě přetrvává rozpor i v oblasti růstu mzdových tarifů.

 

Ve zbývajících přílohách návrhu PKS jsou dílčí rozpory v oblasti Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům ČD a Odměny za zabránění úniku tržeb.

 

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 3. prosince 2019 v odpoledních hodinách.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.