Informace z kolektivního vyjednávání o PKS ČD Cargo, a.s., na rok 2020 - 2021

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnilo v pátek 29. listopadu 2019 úvodní jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s., na rok 2020 - 2021. 

V úvodu seznámil výkonný ředitel ing. Tomáš Tóth přítomné s parametry podnikatelského plánu na rok 2020, který byl již projednán na Dozorčí radě, plánovanými investicemi, nákupem nových vozů a lokomotiv a obchodní situací společnosti.

Oponentní návrh Odborových organizací označil za nepřijatelný, především v oblasti navrhovaného mzdového nárůstu a požádal kolektivní vyjednavače o efektivní a konstruktivní jednání. Zástupci odborových organizací konstatovali jako naprosto nedostatečný návrh zaměstnavatele a deklarovali svou připravenost k hledání kompromisního společného stanoviska.

Následně byl projednán základní text návrhu PKS (bez příloh), kde byly odstraněny rozpory a pouze zůstalo neuzavřených několik bodů, které se týkají problematiky poskytování odpočinku a odpočinkových místností, z důvodu návrhu jejich nové formulace.

Další termíny kolektivního vyjednávání jsou v pondělí a úterý 9. a 10. prosince 2019.

                                                                       Za tým kolektivních vyjednavačů  FVČ Ivan Horna

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.