Informace z průběhu kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Za účasti představitelů odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatele se uskutečnila ve dnech 9. a. 10. prosince 2019 další kola jednání o podobě kolektivní smlouvy ČDC, a. s., na rok 2020 - 2021.


Jednání pokračovalo projednáváním textu Příloh návrhu PKS. V příloze č. 1. přetrvává rozpor v oblasti fondu pracovní doby u zaměstnanců letmo a na další jednání se dostaví k vydiskutování problematiky i zástupci úseku provozu.
V příloze č. 2.1 trvá zásadní rozpor v oblasti nárůstu tarifních mezd. Zaměstnavatel v rámci jednání předložil předpokládanou kalkulaci nákladů návrhu 3. změny IN PERs-44-B-2014 Katalog zaměstnání. Odborové organizace v reakci na předložené požádaly o podrobnější rozklad uvedených položek, a to v členění dle jednotlivých KZAM. Nadále trvá požadavek odborových organizací na nárůst tarifních stupňů o 5% bez ohledu na Katalog zaměstnání. Tento požadavek je pro zaměstnavatele v současné chvíli nepřijatelný. Představitelé odborových organizací deklarovali svoji připravenost v hledání kompromisního a vzájemně přijatelného řešení.
V rámci kolektivního jednání byly dohodnuty 2. změna IN PERs41-B-2011 Opatření o poskytování informací odborovým organizacím o mzdovém vývoji, zaměstnanosti a prováděných členských srážkách členských příspěvků a 2. změna IN ORz-33-A-2015 Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo. Dohodnuté změny se především týkají technické úpravy některých článků. Účinnost změn uvedených interních norem byla dohodnuta od 1. ledna 2020.
Pokračování kolektivního vyjednávání na ČD Cargo bylo stanoveno na čtvrtek 16. ledna 2020. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.
                                                                                                                                                                      Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Ivan Horna       

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.