Informace ze společného jednání odborových centrál, MD ČR a ČD, a.s. k problematice režijních jízdních výhod dne 17. 10. 2019

Dnes (17.10.2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem:


1.) Došlo k dohodě na zachování stávajícího znění Tarifu "režijního jízdného" vydávaného MD ČR ve všech podstatných ustanoveních, což v praxi znamená:
- zachování stávající výše ročních  prolongačních poplatků   (1.100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč  pro důchodce a  děti  a 1.250 Kč pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců vyjma dětí) na příští tři roky, tj. až do jízdního řádu 2021/2022 včetně.
- zachování platnosti "režijek" ve všech závazkových vlacích ČD (dálkových i regionálních) za dosavadních podmínek, s výjimkou vlaků ČD objednávaných Jihomoravským  krajem, kde se dosud nepodařilo dosáhnout shody na dalším postupu všech zúčastněných stran jednání.
- v platnosti zůstává i stávající systém příplatku na komerční vlaky a lanovku ČD


2.) Dále bylo  dohodnuto, že se v úterý 22. října uskuteční další schůzka zástupců vedení MD ČR, ČD, a.s. a všech odborových centrál na železnici  k nalezení shodného právního výkladu některých problematických ustanovení stávajícího znění Tarifu "režijního jízdného", který je předpokladem dohody na nejvhodnějším způsobu zajištění platnosti "režijek" také ve vlacích objednávaných u ČD, a.s. Jihomoravským krajem.


O výsledku jednání 22. října budeme neprodleně informovat.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.