Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s. zahájeno

Na jednání v úterý 30. října 2019 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u ČD Cargo, a.s. návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021. Předáním návrhu tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti.

Zaměstnavatel očekává společné stanovisko OC k předloženému návrhu v prodloužené lhůtě do 22. listopadu 2019.

 

Současně s návrhem PKS byl zaměstnavatelem předán i návrh 2. změny Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD Cargo, a.s. s plánovanou účinností od 1. ledna 2020.

 

V průběhu jednání dále došlo k dohodě nad finální podobou 3. změny interní normy PERs 44-B-2014 „Katalog povolání ČD Cargo“ o jejíž účinnosti se rozhodne v průběhu kolektivního vyjednávání, jelikož je vázána na dohodu o konečné podobě PKS.

Zároveň došlo i k dohodě o termínech kolektivního jednání  až do ledna 2020.

 

Jednání představitelů odborových centrál k vypracování oponentního návrhu PKS je plánováno na úterý 19. listopadu 2019. Za Federaci vlakových čet se tohoto jednání zúčastní tým kolektivních vyjednavačů ve složení Horna Ivan a Benda Robert.

 

Vlastní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem je plánováno na den 29. listopadu 2019.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.