Kolektivní vyjednávání na Českých drahách, a.s. zahájeno

Na jednání v úterý 29. října 2019 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u Českých drah návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2020.

Předáním návrhu tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti.

Zaměstnavatel očekává společné stanovisko odborových centrál k předloženému návrhu v zákonné lhůtě do sedmi pracovních dní.

Jednání představitelů odborových centrál k vypracování oponentního návrhu je plánováno na středu 30. října 2019. Za Federaci vlakových čet se tohoto jednání zúčastní tým kolektivních vyjednavačů ve složení Benda Robert a Smažík Marcel. 

Vlastní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem je plánováno na den 12. listopadu 2019.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.