Kulturní akce "Památky Východních Čech"

Počátkem měsíce října se uskutečnila letošní poslední akce, kterou pořádala Federace vlakových čet. Již tradičně se jednalo o kulturní akci. Volba tentokráte padla na památky Východních Čech. Bohužel, do poslední chvíle nebylo jasné, zda akce vzhledem k omezením z důvodu coronaviru proběhne. Ale omezení byla naplánována až po skončení akce, a tak se všichni přihlášení mohli sjet do Dlouhé Vsi, místa, které bylo vybráno za základnu pro další dny. Ve čtvrtek po příjezdu proběhlo ubytování a při večeři byli všichni seznámení s programem na následující dny.

V sobotu, po snídani a nástupu do objednaného autobusu, následoval odjezd do prvního cíle. Tím byl zámek Opočno. Po rozdělení do dvou skupin již byla na programu prohlídka samotného zámku. Během prohlídky byli přítomní seznámeni s historií zámku a dalšími zajímavostmi. Většinu účastníků nejvíce zaujala zbrojnice. Po prohlídce a nezbytném nákupu suvenýru již byl na pořadu odjezd do nedalekého motorestu v Česticích na oběd. Po obědě následoval krátký přejezd do Častolovic a procházka zámeckým parkem s prohlídkami dalšího zámku. Opět rozdělení do dvou skupin a vstřebávat další informace o historii, vybavení, obrazech apod. Potom už jen návrat do hotelu na ubytování, večeři a výměnu dojmů z celého pátečního dne.

V sobotu, opět po snídani, nástup do autobusu a odjez za dalšími kulturními památkami. Jako první byl na řadě zámek Potštejn ležící pod stejnojmennou zříceninou hradu. Následovala velmi zajímavá prohlídka zámku, který byl až do do roku 1990 školicím střediskem ROH a moc nechybělo a došlo k jeho demolici. Následoval krátký přejezd do nedalekých Doudleb nad Orlicí a prohlídka zámku Doudleby (místo natáčení filmu Bathory). Při prohlídce vzbudila obdiv obrovitá kachlová kamna (na 3 kubíky dřeva) i další zajímavosti. Někteří využili čas k prohlídce přilehlého muzea přírody a vesnice. Po prohlídce byl už jen čas na odjezd do Rychnova nad Kněžnou. Zde byla plánována přestávka na oběd, prohlídku zámeckého parku a dalších zajímavostí městečka. Po patnácté hodině přišla na řadu prohlídka samotného zámku. Nevšedně a velice poutavě provedená prohlídka zaujala většinu účastníků. Byla pouze škoda, že z důvodu oprav nebylo možné si prohlédnout přilehlý kostel. Potom už jen odjezd do místa ubytování. Po večeři proběhlo krátké zhodnocené průběhu celé akce.

A co říci závěrem? Kulturní akce, se i přes různé problémy s přípravou v době omezení spojených s coronavirem, podařila zdárně uskutečnit. Poděkování patří zejména organizátorům za pečlivou přípravu a zajištění veškeré organizace přepravy, ubytování i prohlídek zvolených památek. Všichni účastníci jen doufají, že se situace uklidní a příští rok již opět bude šance zrealizovat naplánované akce bez nutnosti jejich redukce.

za FVČ Jan Fridrich


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.