Společné stanovisko OC k návrhu PKS ČD, a.s. 2020 a požadavku JMK na kompenzaci od Českých drah za každého držitele "režijky"

Ve středu 30. 10. 2019 se uskutečnilo jednání představitelů odborových centrál nad návrhem PKS ČD, a. s., na rok 2020, zaslaným zaměstnavatelem. Odborové centrály po rozsáhlé debatě k předloženému návrhu zaujaly následné stanovisko.

Odborové centrály zásadně nesouhlasí s návrhem zaměstnavatele v těch ustanoveních zaslaného návrhu nové kolektivní smlouvy, kde by mělo dojít ke snížení nebo zrušení dojednaných „benefitů“ obsažených v PKS ČD, a. s., na rok 2019.

Dále se odborové centrály v dopise pro zaměstnavatele vyjádřily o požadavcích na nárůst tarifní mzdy. První kolektivní vyjednávání o PKS ČD, a. s., na rok 2020 se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019.

 

Druhý bod, kterým se odborové centrály na svém jednání zabývaly, se týkal pátečního (25. 10.) jednání mezi zástupci vedení Českých drah a Jihomoravského kraje ve věci uznávaní „režijek“ v Jihomoravském kraji.

Odborové centrály shodně odmítají výši kompenzace, kterou Jihomoravský kraj požaduje od Českých drah za držitele jízdních výhod s časovým doplatkem na používání vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, jako výrazně nepřiměřenou. V případě pokračování nepříznivého vývoje jednání ve věci nastavení podmínek užívání zaměstnaneckých jízdních výhod ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem jsou odborové centrály připraveny se neprodleně sejít za účelem domluvy na společné razantní reakci.

 


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.