Památky Jižní Moravy

Jak se již stalo tradicí, začátkem října uspořádalo prezidium FVČ další z řady kulturních akcí. Tentokráte se jednalo o památky Jižní Moravy. 

Za základnu bylo vybráno město Slavkov u Brna a ubytování v hotelu Olga. Do tohoto hotelu se ve čtvrtek 3. října v podvečer sjeli postupně všichni přihlášení účastníci. Po večeři proběhlo krátké přivítání a stručné seznámení s připraveným programem.
V pátek ráno po snídani nastal odjezd připraveným autobusem na návštěvu první památky, barokního zámku Milotice. Po prohlídce nejen samotného zámku, ale i přilehlého parku a ochutnávce vín v zámecké vinotéce následoval přejezd do obce Bošovice, kde je umístěna známá papouščí ZOO. Prohlídka se těšila velkému zájmu všech účastníků a ani hlučné chování desítek papoušků nikomu nevadilo. Na operativní návrh řidiče autobusu skupina zajela do obce Těšany, kde byla přestávka na oběd.  Obec je známá jako dějiště dramatu bratří Mrštíků, Maryša. Je samozřejmé, že po obědové přestávce byla navštívena místní barokní kovárna, kde se všichni mohli seznámit, jak to bylo s Maryšou doopravdy. Z Těšan se jelo na poslední místo pátečního putování a to na návštěvu Mohyly míru. Účastníci navštívili nejen Mohylu míru, ale i sousední muzeum s multimediální expozicí „Bitva tří císařů. Slavkov/ Austerlitz 1805“. Poté již jen jízda zpět do místa ubytování a večeře. 
 K sobotním přesunům po památkách byla využita železnice, a tak po snídani následoval odchod na nádraží a jízda do městečka Bučovice. Podle plánu proběhla návštěva místního unikátního renesančního zámku s bohatou výzdobou místností. Překvapením pro většinu účastníků bylo zdobené arkádové nádvoří s mnoha reliéfy. Po prohlídce zámku následoval přesun na nádraží a odjezd vlakem zpět do Slavkova. Zde byla naplánována přestávka na oběd v místních restauracích a potom následovala návštěva zámku Slavkov. Renesanční zámek je především znám jako rezidence pánů z Kounic a místo, kde se odehrála roku 1805 jednání po bitvě tří císařů. Po prohlídce zámku zbyl účastníkům ještě prostor na individuální prohlídku památek města. Po večeři proběhlo krátké zhodnocení průběhu celé akce. V neděli, v ranních hodinách se všichni rozjeli do svých domovů.
K úspěchu celé kulturní akce přispěla nejen pečlivá příprava ze strany organizátorů, ale i kvalitně vytvořené zázemí v hotelu a v neposlední míře i znalost místního prostředí řidiče autobusu.


 „Fr“

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.