Památky Jižních Čech - kulturní akce

Přelom měsíce září a října je již tradičně věnován poslední kulturní akci, kterou v danémzámek Červená Lhota roce pořádá prezidium FVČ. Letos to bylo putování po památkách Jižních Čech. Již ve čtvrtek 29. září se do městečka Strmilov, poblíž Jindřichova Hradce, začali v odpoledních hodinách sjíždět účastníci této zajímavé kulturní akce. Ti, co přijeli krátce po poledni měli možnost navštívit Strmilovské podzemí, byť je přednostně určené dětským návštěvníkům. V podvečer proběhla běžná prezence, ubytování, a hlavně seznámení s programem následujících dní včetně upozornění na místní zajímavosti a pamětihodnosti. Poté již jen večeře a kratší společenské posezení.

V pátek přistavený pohodlný autobus všechny odvezl na první památku a to byl zámek Červená Lhota. Kratší prohlídka okolí, rozdělení do dvou skupin (přece jenom počet účastníků byl velký) a samotná prohlídka zámku, který je znám z mnoha českých pohádkových filmů. Po prohlídce odjezd autobusem za další památkou, kterou byl nepříliš známý (ale o to zajímavější) zámek v Žirovnici. Před samotnou prohlídkou byl čas na oběd a případnou prohlídku zámeckého parku i dalších zajímavostí městečka Žirovnice. Po obědě proběhla zajímavá prohlídka nejen pamětihodností zámku, ale i špýcharu pojatého jako muzeum vesnické života, keramického betlému a dalších zajímavostí. Poté už jen odjezd část účastníků před Rondelem zámku v Jindřichově Hradcizpět do místa ubytování do hotelu Komorník ve Strmilově. Večeře, krátké zhodnocení a dobře se vyspat před dalším náročným programem druhého dne.

V sobotu po snídaní opět odjezd autobusem, tentokráte do Jindřichova Hradce. Nejprve prohlídka historické části (včetně fotografování u 15 poledníku, velká škoda, že vyhlídková věž u poledníku již byl zavřena) a poté vzhůru na zámek. Měli jsme objednánu tzv. výběrovou prohlídkovou trasu, která zahrnovala to nejlepší, co je na zámku k vidění. A co víc? Provázela nás průvodkyně, která nejen, že věděla, o čem mluví, ale svůj výklad uměla podat velmi zajímavou a srozumitelnou formou. Po prohlídce následoval přesun autobusem do malého městečka Kamenice nad Lipou, kde byla nejen přestávka na oběd v restauraci místního malého pivovaru (mimochodem velmi dobré jídlo a pivo), ale i čas na individuální prohlídku místního zámku (dříve dětská ozdravovna) a zejména prastaré, přes sedm set let staré, lípy. Po posílení a krátké procházce byl čas na odjezd na hrad Kámen. Zde po rozdělení do dvou skupin proběhla prohlídka nejen historické části hradu, ale i ojedinělé sbírky motocyklů. Hrad Kámezámek v Kamenici nad Lipoun má přímou souvislost se vznikem mezinárodní motocyklové federace, a okolo hradu se jel v letech 1905 a 1906 i mezinárodní motocyklový závod srovnatelný s dnešní grand prix. Po prohlídce hradu, za drobného deště, již jen odjezd zpět do místa ubytování, večeře a odpočinek.

V neděli ráno po snídani zbyl z celého programu jen odjezd přistaveným autobusem do Jindřichova Hradce na nádraží a individuální rozjezd účastníků k domovům. Celý program se velmi vydařil, a to nejen díky pečlivé přípravě, ale i díky štěstí na kvalitní průvodce po navštívených památkách a v neposlední řadě i díky velmi ochotnému a schopnému řidiči autobusu.

Sepsal Jan Fridrich

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.