Památky Severní Moravy 2023

            Raduň - zámekNa přelomu měsíců září a října uspořádalo prezidium Federace vlakových Hrabyně - památník II. světové válkyčet letošní poslední akci, tentokráte z oblasti kultury. Na programu byla návštěva památek Severní Moravy. Základnou pro zúčastněné se stalo město Bruntál, konkrétně hotel Slezan. Tam se již během čtvrtečního odpoledne sjížděli přihlášení účastníci. Po provedené prezenci a večeři byli všichni seznámeni s programem následujících dnů a obdrželi program i v písemné podobě.

          V pátek ráno po snídaní následoval nástup do připraveného autobusu a odjezd do prvého cíle. Tím byl památník II. světové války v Hrabyni. Po prohlídce úvodní expozice následovala prohlídka nově instalované expozice s výborně připraveným a znalým průvodcem. Dvouhodinová prohlídka uběhla jako nic, ale po pravdě řečeno na podrobnou prohlídku by návštěvník potřeboval celý den. Po prohlídce následoval přesun autobusem k zámku Raduň. Před samotnou prohlídkou byla Raduň - prohlídka zámeckých interiérůmenší přestávka na občerstvení nebo prohlídku zámeckého praku či oranžérie. Poté se museli účastníci rozdělit na dvě skupiny a postupně absolvovali prohlídku zámeckých interiérů. Po prohlídce už jen odjezd zpět do Bruntálu, večeře a příprava na druhý den.

          V sobotu ráno stejný postup, snídaně a odjezd autobusem na zámek Hradec nad Moravicí. Před objednanou prohlídkou zbylo trochu času na nákup suvenýrů a prohlídku okolí zámku. Hradec nad Moravicí - kašna a zámekPotom následovala samotná prohlídka zámku. Po absolvování prohlídky následoval z důvodu deště zrychlený přesun k autobusu a přejezd zpět do Bruntálu. Zde účastníci absolvovali oběd a v odpoledních hodinách byla na programu návštěva poslední památky – místního zámku Bruntál. Opět byli všichni rozděleni na dvě skupiny a postupně absolvovali prohlídku celého zámku. Po prohlídce už jen individuální Bruntál - zámecké nádvoříprogram s možností prohlídky dalších památek města. Všichni se sešli u večeře a po ní proběhlo jen zhodnocení celé akce a rozloučení s účastníky před nedělním ranním odjezdem do domovů.

          Co napsat závěrem? Akce se vydařila,  a to jak díky velmi dobrému zázemí po celou dobu pobytu, tak i díky pečlivě připravenému programu, kdy řada účastníků viděla památky, o kterých měla jen mlhavé představy.

                                                                                                                                                                           sepsal Fridrich Jan

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.