PKS Českých drah, a.s. na rok 2020 podepsána!!!

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v dopoledních hodinách byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2020.

V textu dohodnuté PKS se podařilo všechny stávající benefity zachovat, část jich pozvednout a některé nové zavést.

 

Tarif je zvýšen s účinností od 1. ledna 2020 o 4,9%.

 

Došlo k úpravě doby a navýšení odměny za nepravidelný nástup/ukončení (nově v čase 22:00-5:30) na celkových 150,- Kč za směnu. Kompenzace za obtížnost pracovního režimu u plánovaného výkonu složeného ze dvou směn s odpočinkem se zvyšuje na částku 250,- Kč. Nově je zaveden institut Odměny za flexibilitu. Ostatní příplatky zůstávají ve výši roku 2019.


U odměny za zabránění úniku tržeb je jako kompenzace za výběr nižších částek v souvislosti s uplatněním „státní slevy“ ponechán přepočítávací koeficient ve výši 1,35 násobku vybrané tržby. Současně s tím došlo k dohodě, že odměna za zabránění úniku je nově přiznána i za výdej jízdních dokladů dle tarifu IDS.


U stravování dochází k 5% navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravenky a zvýšení sazeb cestovních náhrad u obou kategorií zaměstnanců (mobilní i ostatní).


U zvýšeného odstupného byl nově dohodnut desetinásobek průměrného měsíčního výdělku při ztrátě zdravotní způsobilosti a odpracování 35 a více let, aniž by byla dotčena vazba na „Koncepci částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění“.


V rámci kolektivního vyjednávání bylo v souvislosti s problematikou tvorby Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD pro rok 2020 dohodnuto i zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců o 100,- Kč/měsíc ve všech kategoriích. 


Dále byl nově dohodnut institut poskytování týdenních relaxačních pobytů po odpracování 15 let (max. 20 let) zaměstnancům v profesi strojvedoucí, zaměstnanec vlakového doprovodu, posunovač a vozmistr (včetně vozmistr četař) za podobných podmínek jako platí v současnosti u osobních pokladní.

 

                     

   Za vyjednávací tým FVČ Benda Robert 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.