Poskytování příspěvků ze Sociálního fondu Českých drah, a.s. na rekreace pořádané CK ČD travel v roce 2024

S účinností od 25. ledna 2024 zaměstnavatel (ČD, a.s.) začíná zaměstnancům poskytovat příspěvek z prostředků Sociálního fondu ČD, a.s., na rekreaci, kterou pořádá cestovní kancelář ČD travel nebo cestovní kancelář, která s cestovní kanceláří ČD travel spolupracuje.

Cestovní kanceláře spolupracující s Cestovní kanceláří ČD travel, s.r.o., jsou:

 • Ave Tour

 • Azzurro Tour Operator

 • Brenna

 • Canaria travel

 • Čedok

 • Exim

 • Fischer

 • Mayer Crocus

 • Nevdama

 • Travel Family

 • TUI

   

Příspěvek na rekreaci se poskytuje 1x za kalendářní rok zaměstnancům v pracovním poměru, pokud jejich

pracovní poměr ke dni podání žádosti trvá alespoň 6 měsíců a dětem do skončení povinné školní docházky

a poté do dosažení 19 let včetně, pokud nejsou výdělečně činní. Rodinným příslušníkům zaměstnance, bývalým

zaměstnancům ČD,a .s., a zaměstnancům, kteří pracují na základě uzavřené dohody mimo pracovní

poměr (DPP, DPČ) se příspěvek na rekreaci neposkytuje.


Výše příspěvku na rekreaci činí:

 • U zaměstnanců - 50% ceny zájezdu, maximálně 5 000,- Kč,

 • U dětí do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení 19 let včetně, pokud nejsou výdělečně činné - 50% ceny zájezdu, maximálně 3 000,- Kč.

V případě zájmu o poskytnutí příspěvku na rekreaci si prosím vyplňte Závaznou přihlášku a žádost o poskytnutí příspěvku ne rekreaci, zájezd. Tato žádost je k dispozici na stránkách CK ČD travel.

Vyplněnou žádost zašlete v elektronické podobě nebo osobně určenému zaměstnanci KNLZ – skupina benefitů, který pokud splňujete podmínky poskytnutí příspěvku, vámi vyplněnou žádost ověří a odešle na CK ČD travel. Ověřenou kopii žádosti vám předá osobně nebo odešle na vámi uvedenou elektronickou adresu.

Z důvodu urychlení vyřizování žádostí preferujeme elektronický způsob vyřizování.

V případě, že Váš rodinný příslušník je zaměstnancem společnosti ČD Cargo nebo SŽ a má možnost čerpat příspěvek na rekreaci od těchto společností, musí tento rodinný příslušník vyplnit samostatnou žádost této společnosti. Do poznámky žádosti ČD uveďte jméno a příjmení rodinného příslušníka a dovětek, že podává samostatnou žádost ČD Cargo nebo SŽ.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.