Poslední rozloučení

Dne 7. února 2022 nás bez slůvka rozloučení navždy opustil náš kolega, kamarád a dlouholetý člen základní organizace

Federace vlakových čet Bohumín  

pan Oldřich Kopřiva 

Skonal tiše ve věku nedožitých 65 let.

Po dlouhých 45 letech u železnice odešel na konci roku 2020 na zasloužený odpočinek, kterého si bohužel stihl úžit jen něco málo přes rok.

Věnujte mu, prosím, společně s námi tichou vzpomínku. 

Výbor ZO FVČ Bohumín

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.