Pražský hrad – jinak

V pátek 23. srpna 2019 se uskutečnil výlet ZO FVČ Plzeň na Pražský hrad. Aby bylo možné „přibrat“ i nečleny odborové organizace, připojil se do fakturačních struktur i zaměstnavatel – ČD - RP ZAP České Budějovice.

Vzhledem k turistické oblíbenosti tohoto místa byl den koncipován zcela netradičně. Běžné cíle jako chrámy, obrazárny apod. byly vynechány a soustředil se na provoz a duchovnost místa.

Sraz účastníků vzhledem k prázdninovému období, kdy někteří přijeli zcela z jiných směrů, byl až v Praze. I přesto drtivá většina jela shodným spojem a cestou se mohly domluvit administrativní a organizační věci. Někteří byli tak natěšení a nechtěli zmeškat „nástup“, že do Prahy dorazili s hodinovým náskokem. „Místo setkání“, pražská Šalanda, tak bylo využito beze zbytku. V 8:45 to vypuklo a postupně jsme se za pomoci metra přepravili na stanici Hradčanská, od níž se pěšky došlo ke vstupu na Pražský hrad. U vstupu nás čekalo velice milé překvapení. Místo plných autobusů turistů ze všech konců světa, které tu dennodenně bývají, nás očekávala téměř prázdná ulička s kontrolní detekční branou. Během několika málo minut se rozhodovalo, co se získaným volným časem. Mnozí jej využili k zajištění suvenýrů.

Ve stanovený čas, k údivu všech, jsme byli kompletně připraveni k prohlídkám a mohla vzniknout jediná fotografie, na které jsou téměř všichni (až na toho, co fotografoval). Vzhledem k počtu se následně vytvořily dvě skupiny. Jedna po půl jedenácté a po další, důkladnější, kontrole se vydala na exkurzi provozních prostor Kanceláře prezidenta republiky. Druhá skupina v tomto čase navštívila Svatovítský poklad, který je mimochodem mnohem cennější než všeobecně známý Relikviář sv. Maura.

Těsně před polednem se obě skupiny setkaly a společně na prvém nádvoří shlédly slavnostní střídání Hradní stráže. Toto veřejnosti v tuto dobu běžně nepřístupné místo bylo pro mnohé takovým zážitkem, že některým docházela kapacita paměťových médií. Po přehlídce se obě skupiny vyměnily a dokončily prohlídky.
Před půl druhou se skupiny opět sešly a následoval další „bonbónek“, oběd v závodní jídelně pro zaměstnance Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky. Po obědě bylo oficiální ukončení výletu a zbylý čas každý využil po svém – někdo k dalším prohlídkám památek, někdo k cestě domů, protože mu jelo poslední vhodné spojení.

Celý den byl příjemně a úspěšný strávený a každý si v něm snad našel TO své. Nyní již zbývá si navzájem vyměnit pořízené fotografie, pročíst pohledy s razítkem hradní pošty a vymyslet kam příště.
za ZO FVČ Plzeň
Petr Buvala

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.