Problematika navýšení příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti u ČD, a.s.

Od poloviny července 2019 se na prezidiu FVČ množí dotazy ohledně problematiky navýšení příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti ve smyslu platné PKS ČD, a.s., Přílohy č. 2, Článku 20, bodu 3a. Konkrétně se jedná o problematiku navýšení příspěvku o jednu kategorii u zaměstnanců vlakových čet, kteří mají platnou zkoušku na obsluhu zvedacího zařízení (vozových plošin pro nakládku imobilních cestujících).
S ohledem na skutečnost, že se jedná o novinku v letošní PKS a množí se různé výklady v jednotlivých regionech, vyvolala Federace vlakových čet jednání s O10 GŘ ČD a Ř-OJ ZAP za účelem stanovení jednotného výkladu.

Po uskutečněném jednání je výklad dané problematiky následující:

1) Průkaz pro obsluhu zvedacího zařízení má neomezenou platnost pouze v případě, že zaměstnanec toto zvedací zařízení průběžně (během uplynulých 12 měsíců) používá.

2) V případě, že zaměstnanec zvedací zařízení nepoužívá, tak po 12 měsících platnost absolvovaného školení i vydaného průkazu propadá.

3) V případě, kdy zaměstnanec v uplynulých 12 měsících zvedací zařízení nepoužil a bude mít směnu, kde bude požadována obsluha zvedacího zařízení, musí před směnou znovu absolvovat školení na obsluhu zvedacího zařízení nebo při směně obsluhu zvedacího zařízení odmítnout.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na vyplacení navýšeného příspěvku má nárok zaměstnanec, který během posledních 12 měsíců zvedací zařízení použil a má tedy školení a průkaz na obsluhu zvedacího zařízení platné.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.