Putování za památkami Českého středohoří

Na přelomu září a října letošního roku proběhla další kulturní akce, pořádaná prezidiem FVČ – toulky za památkami Českého středohoří. Přihlášení účastníci se sjeli do „základního tábora“ – Hotelu Racek v Úštěku, v odpoledních hodinách 30. září. Po chutné večeři (kvalitu stravy si mimochodem všichni účastníci během celého pobytu velmi pochvalovali) proběhlo přivítání a seznámení s plánovaným průběhem několikadenní akce.

Předpověď počasí hlásila na následující dny krásné počasí a páteční ráno napovídalo, že předpověď by se mohla naplnit. Po snídani dorazil k Hotelu Racek zajištěný a nocí důsledně vychlazený autobus, který nás odvezl k první památce – státnímu zámku Lemberk. Po několikaminutové chůzi do kopce nás přivítal původní hrad ze 13.století, přestavěný Jindřichem Berkou z Dubé na renesanční zámek o několik století později, má mnoho lidí spojeno především se sv. Zdislavou z Lemberka. Po poutavé prohlídce se někteří z návštěvníků rozhodli vystoupat i do zámecké věže, aby si užili rozhled do dalekého okolí.
Následoval přesun autobusem k dalšímu renesančnímu komplexu – zámku Zákupy. I zdejší panství se pojí s historií pánů z Dubé, ale nejen jich, vždyť historie zámku se odvíjí již od 14.století, kdy ještě býval gotickou tvrzí. Na zámku jsme si kromě krásných reprezentačních prostor povšimli také stavební a restaurátorské činnosti. No činnosti… kolem téměř poloviny zámku bylo zkrátka lešení…

Následoval návrat autobusem zpět do hotelu, kde na nás čekala opět výborná večeře, příjemný personál a volná zábava. 

Sobotní ráno proběhl klasicky – snídaně a přesun autobusem (tentokrát příjemně vyhřátým) k zámku v Benešově nad Ploučnicí, kde byla objednána prohlídka Dolního zámku. Od velmi energické a temperamentní slečny průvodkyně jsme se dozvěděli, že historie Benešova sahá do 12.století, byť největšího rozmachu se dočkal ve století 16., kdy jej koupil rod Salhausenů z Míšně. Po velmi příjemné a zábavné prohlídce nás čekala poslední památka – zámek Ploskovice.

Ploskovické exteriéry a interiéry budou mnohým známé z filmové a televizní tvorby, letní sídlo rodu Habsburků posloužilo při natáčení legendární pohádky Princ a Večernice či oscarového snímku Amadeus našeho slavného režiséra Miloše Formana. V Ploskovicích nás čekalo mírné překvapení, naše skupina byla rozdělena na dvě části s odůvodněním na protiepidemiologická opatření. Navíc slečna průvodkyně v případě první skupiny zvládla 50minutovou prohlídku za skvělých 25 minut! Pravděpodobně nás nechtěla vystavovat riziku nákazy koronavirem zbytečně dlouho… s ostatními návštěvníky jsem se shodl (byl jsem pochopitelně v první skupině 😊 ), že prohlídka zámku Ploskovice byla díky této rychloprohlídce ze všech památek, které jsme na akci navštívili, významně nejslabší…

I přes lehké zklamání z Ploskovic však lze celkově hodnotit kulturní akci putování za památkami jako velmi vydařenou jak z pohledu organizátorů, tak z pohledů účastníků. Velký dík patří také skvělému personálu Hotelu Racek, který po celou dobu pobytu pečlivě dbal o naše pohodlí a spokojenost.

Sepsal Peca Jiří

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.