Společná informace z jednání OC u SŽDC

Odborové centrály se shodly na společném stanovisku k návrhu PKS SŽDC na rok 2020.


V pondělí 30.9.2019 došlo ke společnému jednání odborových centrál v Berouně, jehož cílem bylo dokončení společného protinávrhu PKS SŽDC na rok 2020, který předložil zaměstnavatel 28.8.2019.
Všechny OC přistoupily k jednání s požadavky věcnými a konstruktivními. Většinu názorů odborových centrál se nám podařilo zapracovat už po jednání 19.9.2019. Některé detaily bylo ještě nutno doladit, ale ve většině názorů se všichni přítomní již od začátku jednání shodovali. Lze tedy konstatovat, že společný protinávrh byl dnes 30.9.2019 v odpoledních hodinách předán zaměstnavateli.
Nejdelší diskuze byla kolem příspěvku na dopravu v souvislosti s tím, že další spoje budou provozovat i jiní dopravci než České dráhy a některé kraje avizují od nového grafikonu neuznávat režijní jízdenky ani ve vlacích ČD.
Zástupci odborových centrál se jednomyslně shodli na názoru, že neuznávání režijních výhod ve vlacích Českých drah je porušením sociálního smíru. 
Zítra (1.10.) se dostaví zaměstnavatel a budou probíhat společná jednání do konce týdne.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.