Termíny jednání prezidia FVČ ve II. pololetí roku 2024

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo následující termíny svých jednání ve II. pololetí roku 2024:


24. července,   21. srpna,   11. září,   2. října,   23. října,   13. listopadu,   4. prosince a  18. prosince.


Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.


Současně s termíny svých jednání byl  prezidiem FVČ naplánován termín podzimního zasedání Rady FVČ, které proběhne dne 17. září 2024 v Praze.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.