Termíny jednání prezidia FVČ ve II. pololetí roku 2022

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo následující termíny svých jednání ve II. pololetí roku 2022:


20. července,   17. srpna,   7. září,   27. září,   19. října,   9. listopadu,   30. listopadu a  21. prosince.


Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.


Současně s termíny svých jednání byl  prezidiem FVČ naplánován termín podzimního zasedání Rady FVČ, které proběhne dne 21. září 2022 v Praze.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.