Termíny jednání prezidia FVČ ve II. pololetí roku 2023

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo následující termíny svých jednání ve II. pololetí roku 2023:


26. července,   23. srpna,   13. září,   4. října,   25. října,   15. listopadu,   6. prosince a  20. prosince.


Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.


Současně s termíny svých jednání byl  prezidiem FVČ naplánován termín podzimního zasedání Rady FVČ, které proběhne dne 20. září 2023 v Praze.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.