Termíny jednání prezidia FVČ v I. pololetí roku 2020

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo následující termíny svých jednání v I. pololetí roku 2020:


8. ledna,   29. ledna,   19. února,   11. března,   1. dubna,   22. dubna,   13. května,   3. června  a   24. června.


Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.


Současně s termíny svých jednání byl  prezidiem FVČ určen i termín jarního zasedání Rady FVČ, které proběhne dne 3. března 2020 v Praze.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.