Termíny jednání prezidia FVČ v I. pololetí roku 2022

Prezidium Federace vlakových čet určilo následující termíny svých jednání v I. pololetí roku 2022:

12. ledna,     2. února,     23. února,     16. března,     6. dubna,     27. dubna,     18. května,     8. června  a  22. června.

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

Současně s termíny svých jednání byl prezidiem FVČ určen i pedběžný termín jarního zasedání Rady FVČ na 9. nebo 10. března a termín XII. Valné hromady FVČ, která by měla proběhnout ve dnech 10. - 12. května 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.