Termíny jednání prezidia FVČ v I. pololetí roku 2023

Prezidium Federace vlakových čet určilo následující termíny svých jednání v I. pololetí roku 2023:

11. ledna,     1. února,     22. února,     15. března,     5. dubna,     26. dubna,     17. května,     7. června  a  28. června.

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

Současně s termíny svých jednání byl prezidiem FVČ určen i pedběžný termín jarního zasedání Rady FVČ na 8. nebo 9. března 2023, dle volných kapacit jednacích prostor.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.