Turistická akce "Jeseníky 2020"

Ve dnech 17. – 20. září 2020 uspořádala Federace vlakových čet tradiční turistický pochod. S ohledem na

všeobecnou situaci se letos jednalo o první a zároveň poslední turistickou akci pod hlavičkou prezidia FVČ. Pro akci byly vybrány Jeseníky, které jsou již tradičním místem našich turistických pochodů. Za základnu byl vybrán hotel Zlatý Chlum v České Vsi, kam se v odpoledních hodinách ve čtvrtek sjeli účastníci pochodu. Následovalo ubytování, vydatná večeře a přivítání účastníků s následným seznámení s podrobným programem celé akce. V pátek po snídani, za krásného slunečného počasí odvezl přistavený autobus turisty na do obce Vápenná na pomezí Jeseníků a Rychlebských hor. Odtud vedla trasa pochodu stoupáním na Žulový vrch, na kterém se nachází zatopený žulový lom „Brankopy“. Po krátké pauze a prohlídce lomu jsme pokračovali stoupající cestou až na horský vrchol Medvědí kámen, na jehož úbočí pod vrcholem se nachází stejnojmenná přírodní památka se skalní vyhlídkou. Na vyhlídce si účastníci pochodu užili nejenom překrásného výhledu, ale i nezbytné pauzy, protože nastal čas oběda a každý se rád občerstvil z vlastních zásob. Po pauze následovalo již jen mírné stoupání na rozcestí u Ripperova kamene a klesání cestou nad Večerním pramenem do Lázní Jeseník. V Lázních Jeseník si účastníci užili volnou prohlídku. Pro návrat do České Vsi pak někteří z nich zvolili linkový autobus. Ostatní, kterých byla většina, se z Lázní Jeseník vydali klesáním kolem Bezručova pramene do cíle v místě ubytování.

Sobotní ráno účastníky přivítalo opět krásným slunečným počasím. Po snídani tak všichni vyrazili na trasu plánovaného pochodu. Nejprve jsme se linkovým autobusem přemístili k Jeskyním na Špičáku, kde následovala jejich prohlídka. Zpestřením návštěvy jeskyní pro některé bylo setkání s netopýry, kteří tyto prostory obývají. Po prohlídce jeskyní se účastníci rozdělili do dvou skupin. První skupina pro návrat do České Vsi zvolila kratší turistický pochod přes Potok Žlebník, rozcestí pod Klenem a kolem Potoku Lubina. Druhá skupina se vydala na delší trasu kolem staré vápenné pece v Supíkovicích a rozvalin rozhledny Hemberk na Bílé kameny, z nichž pokračovala přes rozcestí pod Klenem kolem Potoku Lubina na skalní vyhlídku na vrcholu Krajník. Po nezbytné občerstvovací pauze a dostatečném pokochání se rozhledem po okolní krajině následoval již jen sestup kolem Heckelova pramene do cíle v České Vsi, kde se účastníci z obou skupin opět shledali.

Při večeři bylo provedeno krátké zhodnocení akce, při kterém organizátoři poděkovali účastníkům za jejich účast a sportovní nasazení.

Příští den v neděli následoval po snídani již jen odjezd k domovům.

Co říci závěrem? Celá akce se mimořádně vydařila a to nejen díky kvalitnímu zázemí na hotelu a perfektnímu počasí, ale i díky pečlivé přípravě ze strany organizátorů.

 

Za P-FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.