Výběr z Infolistu FVČ č. 10/2019

Zprávy a informace

Motivační a stabilizační příspěvek zaměstnancům OJ ZAP

Pro motivaci zaměstnanců byl vedením společnosti ČD, a.s. schválen motivační program pro zaměstnance OJ ZAP, který bude realizován formou motivačního a stabilizačního příspěvku. Příspěvek bude vyplacen všem zaměstnancům vlakového doprovodu a všem zaměstnancům zajišťujícím prodej jízdních dokladů ve stanicích, kteří budou k poslednímu dni uvedeného kalendářního měsíce v evidenčním stavu zaměstnavatele.

Motivační příspěvek bude vyplacen se mzdou za měsíc srpen 2019 ve výši 7 000 Kč.

Stabilizační příspěvek bude vyplacen se mzdou za měsíc listopad 2019 ve výši 8 000 Kč.


Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod - školní a akademický rok 2019/2020

O10 GŘ ČD vydal dne 14. srpna 2019 pod čj. 3314/2019-O10 upozornění pro držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody starší 16-ti let, na povinnost odevzdat na příslušný personální útvar, v termínu do 31. 10. 2019 potvrzení o studiu pro školní a akademický rok 2019/2020.

Pokud nebude potvrzení doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována do 31. 8. 2020. Při dodatečném doložení potvrzení lze obnovit nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 300 Kč.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.