Výběr z Infolistu FVČ č. 12/2019

Zprávy a informace

➽ České dráhy, a.s. mají nového generálního ředitele. Dne 25. září 2019 zvolila Dozorčí rada nové členy představenstva společnosti. Novým předsedou představenstva Českých drah a zároveň i generálním ředitelem se stal Václav Nebeský. Dalším členem představenstva se stal Michal Kraus. Z představenstva naopak odstoupil Michal Vereš, který nástupce zatím nemá. Nebeský ve funkci nahradí Miroslava Kupce, který byl odvolán v červnu.


➽ České dráhy, a.s. uzavřely smlouvu se Středočeským krajem - dne 3. října 2019 došlo k podpisu smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti mezi Českými drahami, a.s. a Středočes-kým krajem. Smlouva dohodnutá na základě přímého zadání přináší jistotu provozování dopravy na následujících deset let. Obsahem smlouvy, jejíž celková hodnota je téměř 21 mld. Kč, je mimo jiné i závazek modernizace 71 patrových jednotek CityElefant, 49 jednotek Regionova a 16 motorových vozů ř. 810. Všechna uvedená vozidla by měla být postupně vybavena el. zásuvkami pro drobné spotřebiče a wi-fi připojením.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.