Výběr z infolistu FVČ č. 14/2019

Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31.3.2020 a mezinárodních průkazek na slevu jízdného pro rok 2020

O10 GŘ ČD vydal pod č.j. 3909/2019-O10 informaci pro všechny držitele mezinárodních jízdních výhod o následujícím:


1. Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2020. Žádosti o tyto jízdenky FIP je možné podat v termínu od 1. listopadu do 6. prosince 2019. Dle předpisu FIP jízdenky s prodlouženou platností může Výdejna FIP vystavovat až od 1. prosince 2019. Z výše uvedeného vyplývá, že držitelé jízdních výhod, kteří budou cestovat do zahraničí v průběhu prosince 2019, si musí o jízdní doklady požádat nejpozději do 28. listopadu 2019. Výdejna FIP nebude od 1. do 31. prosince 2019 přijímat žádné požadavky k výdeji mezinárodních jízdenek (s výjimkou žádostí přijímaných do 6. prosince 2019). Zároveň budou pro toto období zrušeny úřední hodiny.


2. Mezinárodní průkazky na slevu jízdného pro rok 2020.

Dle předpisu ČD Ok 12 je nutné cestovat s platnou jízdenkou FIP a mezinárodní průkazkou na slevu jízdného pro daný rok (tzn. výdej jízdenky FIP s prodlouženou platností je podmíněn držením průkazky pro rok 2019). Mezinárodní průkazka na slevu jízdného pro rok 2019 platí do 31. ledna 2020,  proto je nutné počítat s tím, že při vycestování v únoru a březnu , bude nutné si zajistit průkazku pro rok 2020 (žádost o výdej průkazky pro rok  2020 lze vystavit nejdříve  2. ledna 2020).

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.