Výběr z Infolistu FVČ č. 9/2019

Zprávy a informace

Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu ČD travel

O 10 GŘ ČD, a.s. vydal dne 22. července 2019 informaci o okamžitém pozastavení poskytování příspěvku ze Sociálního fondu ČD, a.s., na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o. Důvodem pozastavení poskytování příspěvku je vyčerpání plánovaného objemu finančních prostředků.

Výjimka č. 1 z předpisu SŽDC D1- Dopravní a návěstní předpis

O11 GŘ SŽDC vydal dne 9. července 2019 pod čj. 35096/2019-SŽDC-GŘ-O11 Výjimku č. 1 z předpisu SŽDC D1.
Výjimka se týká ustanovení článků 4 a 34d), přílohy 22 předpisu SŽDC D1 - označování návěstidel indikátorovou tabulkou se šipkou.

Znění výjimky:

„Nově lze umisťovat hlavní návěstidla, samostatné předvěsti, seřaďovací návěstidla a přejezdníky tak, aby je bylo nutno značit indikátorovou tabulkou se šipkou pouze za podmínky, že toto umístění a jeho označení indikátorovou tabulkou se šipkou bude schváleno gestorským útvarem předpisu SŽDC D1 a gestorským útvarem normy TNŽ 34 2620.“.

Výjimka smí být aplikována pouze v těch případech, kdy umístění a označení hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, seřaďovacího návěstidla a přejezdníku indikátorovou tabulkou se šipkou nebude v žádném případě ohrožovat bezpečnost provozování dráhy.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.