Východní Čechy 2024 - cykloturistika

I přes obrovské problémy způsobené dopady vládního konsolidačního balíčku na možnosti využití sociálních fondů a FKSP, se podařilo Federaci vlakových čet uspořádat v termínu 16. – 19. května tradiční jarní akci pro cykloturisty. Volba lokality letos vyšla na Východní Čechy.

Ve čtvrtek odpoledne se účastníci sjeli do České Skalice do hotelu Rozkoš, který byl vybrán za základnu celé akce. Po uložení kol a večeři byli všichni účastníci přivítáni a seznámeni s plánem celé akce. Potom už jen kratší posezení a příprava na následující den.

          V pátek po snídaní následovalo naložení kol na cyklobus a odjezd do Malých Svatoňovic na začátek páteční etapy. Po vyložení kol, prohlídce místních pamětihodností a nezbytného focení u pomníku bratří Čapků, Na startu v Malých Svatoňovicíchnásledoval odjezd. Za Malými Svatoňovicemi proběhlo rychlé prověření sil jízdou do kopce a během chvilky všichni byli v Úpici. Po kratším zastavení pokračovala jízda dál. Bohužel, při odjezdu z městečka začíná nepříjemně pršet. Po několika kilometrech je tak vynucená pauza na oběd a schování se před silným deštěm. Po obědě i přes slabší déšť se jede dál. Cesta vede po cyklotrase podél řeky Úpy až do Babiččina údolí. Potom dál kolem splavu, Starého bělidla až k zámku v Ratibořicích. Bohužel vzhledem k počasí je všude zavřeno a nikde ani noha. Následuje objednaná prohlídka zámku a potom přesun deštěm co nejrychleji „domů“ na hotel. Opláchnutí, osušení a na večeři. Po večeři stručné shrnutí dne a potom již jen zasloužený odpočinek. Někteří Zámek Ratibořiceneodolali a v TV zhlédli večerní hokejové utkání české reprezentace.

          V sobotu ráno tradičně snídaně, naložení kol a odjezd cyklobusem na další etapu do Hradce Králové. Výstup u nádraží, opatrný průjezd městem a potom už jen po labské cyklostezce podél Labe proti proudu směr Josefov. Po necelé hodince příjezd do Smiřic, kde je připravena prohlídka barokní zámecké kaple, která nedávno prošla zdařilou rekonstrukcí. Po absolvování prohlídky vzhůru do sedel a jede se dál až do Vykládka kol před nádražím v Hradci Královépevnosti Josefov. V pevnosti následuje přestávka na polední občerstvení. Bohužel přichází silný „plavák“ a tak se narychlo musí měnit plány na další cestu. I přes tuto nepříjemnou komplikaci se všichni dostanou v pořádku zpět na hotel. Po večeři a vyhodnocení celé akce zbyl i čas na malou oslavu, kdy všichni přítomní poblahopřáli účastníku akce p. Holcovi k nadcházejícímu jubileu 80 narozenin.  Následovalo už jen večerní posezení, shlédnutí dalšího zápasu hokeje a zasloužený spánek.

          V neděli ráno se s námi v hotelu rozloučili výbornou snídaní a nastal čas i našeho loučení a individuální odjezd všech do svých domovů. I přes nepřízeň počasí, která nás celý víkend provázela se akce díky pečlivé přípravě akce vydařila, všichni účastníci si jí dle svých slov velmi užili a už teď se těší na příští  ročník.    

                                                                                                                                                                                             Za FVČ sepsal Jan Fridrich

                                                                                                                                    

Výklad při prohlídce zámecké kaple ve SmiřicíchNa cyklostezce z Hradce Králové do SmiřicStrop zámecké kaple ve SmiřicíchPříjezd do pevnosti Josefov

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.