Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31.3.2024 a mezinárodních průkazek na slevu jízdného pro rok 2024

Výdejna FIP informuje všechny držitele mezinárodních zaměstnaneckých jízdních výhod o následujícím:

Na základě ustanovení předpisu ČD Ok12 je možné žádat o jízdenky FIP s prodlouženou platností do 31. března 2024. Žádosti mohou podávat zaměstnanci ČD, SŽ a dceřiných společností mající nárok na jízdní výhody FIP, důchodci ČD (i pro své RP), vdovy, vdovci a sirotci na personálních útvarech příslušné organizační složky (OS) dle evidence držitele jízdních výhod.

Upozorňujeme, že o jízdenky FIP lze žádat tehdy, pokud má žadatel zaplacenou prolongaci. Protože se jedná o jízdenky z nároku letošního roku, tj. 2023, může žádat ten, kdo má prolongováno na období 2022-2023.

Žádosti o tyto jízdenky FIP je možné podat v termínu od 1. listopadu do 8. prosince 2023.

Upozorňujeme, že dle předpisu ČD Ok12 je nutné cestovat s platnou jízdenkou FIP společně s mezinárodní průkazkou FIP na slevu jízdného pro daný rok (tzn. výdej jízdenky FIP s prodlouženou platností je podmíněn držením průkazky pro rok 2023). Mezinárodní průkazka FIP na slevu jízdného pro rok 2023 platí do 31. ledna 2024, proto je nutné počítat s tím, že při vycestování do zahraničí s jízdenkou FIP s prodlouženou platností v únoru a březnu, bude nutné si zajistit průkazku pro rok 2024 (žádost o výdej průkazky pro rok 2024 lze vystavit nejdříve 2. ledna 2024).

Bližší podmínky uvádí informace čj. 7445/23-KNLZ vydaná dne 11. října 2023 úsekem KNLZ GŘ ČD, jejíž plné znění je k dispozici zde

 

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.