Zasedání Rady Federace vlakových čet

Předseda Rady FVČ svolává na

5. března 2020

od 9:30 hodin

zasedání Rady FVČ

Na programu zasedání Rady budou následující body:

- hospodaření prezidia (zpráva za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020)

- aktuální situace v osobní železniční dopravě - hosté představitelé zaměstnavatele ČD, a.s.

- změny a novinky v PKS 2020, problematika Sociálního fondu a FKSP

- návrhy a náměty ze ZO FVČ, diskuse.

Zasedání se koná ve Vládním salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Pozvánky na jednání byly rozeslány na občanské adresy předsedů ZO FVČ.Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.