Zasedání Rady Federace vlakových čet

Předseda Rady FVČ svolává na

20. září 2023

od 9:30 hodin

zasedání Rady FVČ

Na programu zasedání Rady FVČ budou následující body:

- změna Stanov FVČ - projednání a přijetí Usnesení o změně sídla FVČ

- návrhy a připomínky ke kolektivnímu vyjednávání za uzavření PKS ČD, PKS ČD Cargo a PKS Správy železnic, na rok 2024

- aktuální vývoj situace v oblasti zaměstnaneckých benefitů a reálný dopad vládního "ozdravného balíčku" na zaměstnance

- problematika registrace statutárních představitelů ZO FVČ ve veřejném rejstříku

- návrhy a náměty delegátů ZO FVČ - diskuse

Zasedání se koná ve Vládním salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Pozvánky na jednání byly rozeslány na e-mailové adresy předsedů (delegátů) ZO FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.