Zasedání Rady Federace vlakových čet

Předseda NRK FVČ svolává na

21. září 2022

od 9:30 hodin

zasedání Rady FVČ

Na programu zasedání Rady budou následující body:

- volba předsednictva Rady FVČ (první zasedání Rady FVČ po Valné hromadě FVČ)

- výsledky kolektivního vyjednávání za PKS ČD 2023 - host zástupce Odboru lidských zdrojů GŘ ČD, a.s.

- aktuální situace v osobní železniční dopravě, výhled 2023 - host zástupce Odboru osobní dopravy GŘ ČD, a.s.

- návrhy a připomínky ke kolektivnímu vyjednávání na SŽ a ČDC na rok 2023 

- návrhy a náměty ze ZO FVČ, diskuse.

Zasedání se koná ve Vládním salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Pozvánky na jednání byly rozeslány na e-mailové adresy předsedů (delegátů) ZO FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.