Zasedání Rady Federace vlakových čet

Předseda Rady FVČ svolává na

23. září 2020

od 9:30 hodin

zasedání Rady FVČ

Na programu zasedání Rady budou následující body:

- návrhy a připomínky ke kolektivnímu vyjednávání za uzavření PKS 2021

- aktuální situace v osobní železniční dopravě, výhled 2021 - hosté představitelé zaměstnavatele ČD, a.s.

- aktuální situace prezidia FVČ 

- návrhy a náměty ze ZO FVČ, diskuse.

Zasedání se koná ve Vládním salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Pozvánky na jednání byly rozeslány na občanské adresy předsedů ZO FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.