Zasedání Rady Federace vlakových čet dne 9.3.2022

Předseda Rady FVČ svolává na 9. března 2022 od 9,30 hodin zasedání Rady FVČ

Na programu zasedání Rady budou následující body:

  • plnění a plán rozpočtu prezidia FVČ;
  • novinky v obsahu PKS 2022 (ČD, SŽ i ČD-C) a v oblasti Sociálních fondů a FKSP;
  • problematika přípravy nadcházející XII. Valné hromady FVČ;
  • návrhy a náměty ze ZO FVČ, diskuse.

Zasedání se koná ve vládním salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Pozvánky na zasedání byly rozeslány na elektronické adresy předsedů ZO FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.