Žďárské vrchy 2023

V polovině září proběhla další z řady turistický akcí pořádaných prezidiem FVČ. Tentokrát účastníci Po výstupu z autobusu na náměstí v Jimramověnavštívili oblast Žďárských vrchů. Příjezd účastníků do Hotelu Sněžné ve Sněžném byl naplánován na čtvrtek 14. září. Po příjezdu, prezentaci a ubytování účastníků proběhla večeře (mimochodem kvalita stravy i ubytování byla v hotelu na výborné úrovni). Po večeři následovalo seznámení s plánem celého prodlouženého víkendu.
Páteční ráno po snídani nás autobus odvezl do Jimramova, rodiště bratří Mrštíků, Část účastníků na zřícenině hradu Štarkov odkud jsme vyrazili po červené značce zpět do Sněžného. Po několika kilometrech pochodu jsme měli možnost vystoupat na vrch Štarkov, kde se nachází pozůstatky stejnojmenného hradu. Hrad ze 14.století zde připomínají už pouze rozvaliny a hromady různě opracovaných kamenů, přesto stojí za to se do prudkého srázu vyškrábat, odměnou jsou krásné vyhlídky do okolního kraje. Ne všem z naší skupiny se ale zachtělo vyhlídky, možná je víc lákal oběd, a tak kráčeli přes Jimramovské paseky rovnou do Daňkovic, kde byla obědová pauza naplánovaná v místní restauraci. Po doplnění kalorií a odpočinku naše skupina vykročila opět na cestu do místa ubytování. Cestou jsme překonali Buchtův kopec, jehož dominantou je radiolokační pracoviště řízení letového provozu. Po návratu na hotel následovala večeře, zhodnocení dne a volná zábava, kdy někteří z účastníků využili hotelové wellness.
Sobota začala samozřejmě snídaní, přivítalo nás ještě příjemnější počasí než předešlého dne a putování opět začalo odjezdem autobusu, tentokrát do Herálce, odkud se naše turistická skupina vydala na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů – Devět skal. Počasí nám v sobotu opravdu přálo a tak byl z vrcholu nádherný výhled do dalekého okolí. Devět skal nebyl poslední přírodní útvar toho dne, další cestou jsme mohli obdivovat ještě Lisovskou skálu, Malinskou skálu a Drátník. Bylo znát příznivější počasí i víkendový čas, protože celou cestu jsme potkávali výrazně více turistů. Oběd byl v sobotu naplánován v osadě zvané Blatiny a odtud cesta opět do hotelu ve Sněžném. Po večeři následovalo zhodnocení celé akce – díky skvělému počasí, výbornému ubytování i stravě bylo velmi kladné.
V neděli po snídani následovalo už jen rozloučení a odjezd účastníků do svých domovů.


Za FVČ sepsal Peca Jiří  

Výhled z hradu ŠtarkovČást účastníků po výstupu na vrchol Devíti skalVýhled z Malinské skály 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.