Změna termínu výplaty stabilizačního příspěvku zaměstnancům OJ ZAP

S ohledem na množící se dotazy členské základny FVČ k problematice výplaty stabilizačního příspěvku sdělujeme informaci, která se problematiky týká a zazněla na jednání zástupců OC s představiteli vedení ČD, a.s. dne 12. listopadu 2019.

Představitelé zaměstnavatele oznámili, že vrcholové vedení ČD, a.s. rozhodlo o změně termínu výplaty přislíbeného stabilizačního příspěvku zaměstnancům OJ Zákaznický personál (vlakový doprovod a prodej jízdních dokladů ve stanicích).  Stabilizační příspěvek bude vyplacen dle zveřejněných podmínek (viz. č.j. 0445/2019 - ZAP) v původní výši, nikoliv však se mzdou za měsíc listopad 2019, ale až se mzdou za měsíc prosinec 2019, tedy ve výplatním termínu leden 2020.


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.