Změna termínu zasedání Prezidia FVČ

Z důvodu kolize termínu plánovaného zasedání Prezidia FVČ s termíny kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. a Správy železnic, s.o. dne 27. září 2022 rozhodlo P-FVČ o změně termínu tohoto zasedání.

 

Nový termín plánovaného zasedání Prezidia FVČ je stanoven na 5. října 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.