Změna termínu zasedání Prezidia FVČ

Z důvodu kolize termínu plánovaného zasedání Prezidia FVČ s termínem kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s. dne 4. října 2023 rozhodlo P-FVČ o změně termínu tohoto zasedání.

 

Nový termín plánovaného zasedání Prezidia FVČ je stanoven na 11. října 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.