Výběr z infolistu FVČ č. 15/2019

Prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod

O 10 GŘ ČD vydal dne 4. listopadu 2019 pod č.j. 4013/2019-O10 Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2020. Z uvedeného vyplývá, že období pro provedení prodloužení platnosti (prolongaci) je stanoveno od 15. listopadu 2019 do 14. prosince 2019. Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost železniční průkazky na další období do 12. prosince 2020. Prolongační částky na následující období jsou zachovány ve stávající výši. Prolongační částka uhrazená pro letošní rok je platná pouze do 14. prosince 2019!

Časové příplatky k zaměstnaneckým jízdním výhodám pro komerční vlaky a lanovku popř. pro zavazadla jsou řešeny shodně jako v letošním roce.

Bližší podmínky prolongace, přehled všech komerčních vlaků a kontakty na jednotlivá Evidenční centra jízdních výhod jsou obsahem uvedeného Metodického pokynu a jeho příloh. K dispozici ke stažení na odkazech pod tímto článkem.

Podmínky uznávání železničních průkazek v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje, s účinností od 1. ledna 2020, budou řešeny samostatným opatřením O10 GŘ ČD, které vyjde v nejbližší možné době.

Metodický pokyn k prolongaci 2020                                                                                                 

Seznam komerčních vlaků ČD v GVD 2019/2020

Kontakty na ECJV                 

Tarif MD účinný od 15. 12. 2019      

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.